Priser
Bestyrelsen har besluttet at vi følger taksterne i Københavns Kommune. Forældrebetaling for vuggestuen er 3741 kr. og for børnehaven 2361 kr.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske til den 1. i måneden og der er 1 mdr. varsel