De fysiske rammer.

I februar 2018, flyttede institutionen til nye lokaler, på Strandvejen 93 på Østerbro. Lokalerne er nyistandsatte med store vinduer der giver et fantastisk lys og rummene er væsentlig større end det vi kommer fra. Vi har to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper.

For at få det optimale ud af rummene både i vuggestuen og børnehaven har vi fået hjælp af en konsulent med viden om pædagogisk indretning af daginstitutioner og vi er så småt kommer i gang. Der er tilgodeset plads til krea-aktiviteter og tumleplads. Der er ligeledes områder, hvor der er plads til fordybelse.

I vuggestuen og børnehaven er børnene som udgangspunkt delt op i to aldersintegrerede grupper. I børnehaven er der aktiviteter på tværs af alder og aldersopdelte aktiviteter. Når der ikke er voksenstyret aktiviteter har børnene mulighed for at bevæge sig mellem stuerne og lege med kammerater fra andre grupper.

Kommende tiltag.

Tema-dekorationer af væggene f. eks. jungle, strand, eventyr o. a

Opsætning af rullegardiner.

 

Legepladsen.

Institutionens legeplads er nyanlagt og blev færdig her i sommer. Vores vision var/ er at skabe en naturlegeplads med plads til planter- og blomsterbede, bålplads træ-legeredskaber o. a. og dette blandt andet også for at give børnene et mere indgående kendskab til naturen.

For at sikre os, at børnene får det optimale ud af legepladsen vil vi undersøge om der er steder hvor børnene opholder sig mere end andre steder for så at gøre sidstnævnte mere attraktive.

Kommende tiltag.

Workshop: Hvilke andre typer aktiviteter indbyder legpladsen til?

Forældre-arbejdsdag.

Flere legeredskaber.

 

De psykiske rammer.

Vi bestræber os på, at det psykiske børnemiljø i Vuggestuen og Børnehaven er af en sådan karakter, at børnene er glade og trives. Forudsætningerne herfor er omsorg, tryghed, en anderkendende holdning til børnene og at støtte dem i deres udvikling.

Den anderkendende holdning til børnene er et mål vi hver dag stræber efter at efterleve både som enkelt personer og som en del af det forpligtende samarbejde. I læreplanerne er det beskrevet,  hvordan vi vil støtte børnene indenfor læreplanernes forskellige udviklingsområder.

Forældresamarbejdet er højt prioriteret. Dels i den daglig kontakt md forældrene, når de afleverer og henter deres barn men også via møder med et enkelte barns forældre, hvor vi i fælleskab kan skabe de bedste omstændigheder for barnets udvikling og læring.

Når vi taler om børneperspektivet handler det i høj grad om personalets evne til at se og forstå verden, set med barnets øjne. Det er i forhold til de rammer og regler vi sætter for børnene.  Hvad er begrundelsen? Kan børnene være med til at ændre reglerne? F. eks. Hvis det er planen, at alle skal på legepladsen og nogl børn er i gang med en leg eller ikke har lyst til at gå udenfor. Hvis det er muligt at efterkomme behovet, er det vores opgave at være lydhøre overfor deres ønsker. At vi kan læse, forstå og tolke børnene. Forstå hvad der optager dem og inkluderer dem i planlægningen.